Język polski

                  Nauczyciel: Anna Kwiatkowska

 • Koszt kursu
  1190 zł

Język polski

Nauczyciel: Agata Grzędzicka

 • Koszt kursu
  1950 zł

Język rosyjski

               Nauczyciel: Agnieszka Leyko

 • Koszt kursu
  1190zł

Język rosyjski

                    Nauczyciel: Agnieszka Leyko

 • Koszt kursu
  1950 zł

Język angielski

            Nauczyciel :Natalia Niemotko

 • Koszt kursu
  1190 zł

Język angielski

               Nauczyciel: Natalia Niemotko

 • Koszt kursu
  1950 zł

Język niemiecki

Nauczyciel : Agata Grzędzicka

 • Koszt kursu
  1190 zł

Język niemiecki

Nauczyciel: Agata Grzędzicka

 • Koszt kursu
  1950 zł

Język francuski


    Nauczyciel:Magdalena Pachniewicz-Piechulska                          

                          Jezyk-francuski

 • Koszt kursu
  1190 zł

Język francuski

Nauczyciel:Magdalena Pachniewicz Piechulska                                     Jezyk-francuski

 • Koszt kursu
  1950zł

Język hiszpański

                         Nauczyciel: Iwona Kaim

 • Koszt kursu
  1190 zł

Język hiszpański

Nauczyciel: Iwona Kaim

 • Koszt kursu
  1950 zł

Matematyka

               Nauczyciel: Agnieszka Peszka 

 • Koszt kursu
  1190 zł

Matematyka

                 Nauczyciel: Justyna Koza

 • Koszt kursu
  1950 zł

Fizyka

                         Nauczyciel: Zofia Usyk

 • Koszt kursu
  1950 zł


Chemia

                     Nauczyciel:Agnieszka Rodzik

 • Koszt kursu
  1950 zł

Biologia

                      Nauczyciel :Dominika Golec

 • Koszt kursu
  1950 zł

Geografia

                Nauczyciel: Katarzyna Lotrenc

 • Koszt kursu
  1950 zł

Historia

                    Nauczyciel: Marek Hasiec 

 • Koszt kursu
  1950zł

WOS

                   Nauczyciel: Marek Hasiec

 • Koszt kursu
  1950 zł

Informatyka

Nauczyciel : Dariusz Wójcik

 • Koszt kursu
  1950zł

Wymagania egzaminacyjne 

Klikając w poniższy link zapoznacie się z wymaganiami maturalnymi w nowej formule ze wszystkich przedmiotów maturalnych:

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/Informatory maturalne